Tällä sivulla näet Henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet Kirkkonummen vapaaseurakunnan ylläpitämistä henkilörekistereistä-

Kirkkonummen vapaaseurakunta ei itse ylläpidä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa Suomen Vapaakirkko (www.svk.fi). Kirkkonummen vapaaseurakunnan johtotiimillä on pääsy jäsenrekisterin tietoihin oman seurakunnan tietojen osalta. Kirkkonummen vapaaseurakunta ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Mahdolliset henkilötietojen tarkistuspyynnöt ja muut tiedustelut tulee osoittaa Suomen Vapaakirkolle.

Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §)

Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen vapaaseurakunta, c/o Tietäväinen, Syvälaaksontie 25, 02480 Kirkkonummi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Tietäväinen, email info(ät)kirkkonummenvapaaseurakunta.fi, puh 044 280 4735

Rekisterin nimi

Seurakunnan postituslista postia(ät)kirkkonummenvapaaseurakunta.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Postituslistan henkilötietoja käytetään seurakunnan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista viestimiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan aina sähköpostiosoite. Nimi talletetaan, mikäli henkilö itse sen ilmoittaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot rekisteröidyltä itseltään. Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siis siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot sijaitsevat kotisivujemme palvelinhotelli-palveluntarjoajan palvelinkeskuksessa Helsingissä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterin ylläpitoon osallistuvilla, seurakunnan johtotiimin nimittämillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. 

Rekisteriin ei sisälly manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä lähettämällä vapaamuotoinen pyyntö sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Pyyntö tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, jota tarkastuspyyntö koskee.

Tietojen korjaaminen

Virheelliset tiedot voi korjata eroamalla postituslistalta ja liittymällä uudelleen korjatuilla tiedoilla. Jokaisen postituslistalle lähetetyn viestin lopussa on ohjeet eroamiseen. Postituslistalta eroamiseen ja  liittymiseen on ohjeet seurakunnan kotisivuilla täällä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevan tiedon käyttö suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. Kirkkonummen vapaaseurakunta ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle näihin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Kirkkonummen vapaaseurakunta voi kuitenkin postituslistan kautta vähäisessä määrin markkinoida omaan toimintaansa liittyviä tilaisuuksia ja tuotteita silloinkin kun ne ovat maksullisia ja tilaisuuden tai tuotteen toteuttaa tai myy jokin muu taho kuin Kirkkonummen vapaaseurakunta. Postituslistaa voidaan myös käyttää Kirkkonummen vapaaseurakunnan omaan toimintaan liittyvään mielipidetiedusteluun.

Mikäli henkilö ei hyväksy postituslistalla olevan sähköpostiosoitteen käyttöä edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin, tulee hänen erota postituslistalta

Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §)

Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen vapaaseurakunta, c/o Tietäväinen, Syvälaaksontie 25, 02480 Kirkkonummi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Tietäväinen, email info(ät)kirkkonummenvapaaseurakunta.fi, puh 044 280 4735

Rekisterin nimi

Seurakunnan jäsenten postituslista 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Postituslistan henkilötietoja käytetään seurakunnan jäsenille kohdistettavaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista viestimiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan sähköpostiosoite ja nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot rekisteröidyltä itseltään. Seurakunnan jäsen voi liittyä postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai seurakunnan työntekijälle. Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännön mukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siis siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot sijaitsevat kotisivujemme palvelinhotelli-palveluntarjoajan palvelinkeskuksessa Helsingissä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterin ylläpitoon osallistuvilla, seurakunnan johtotiimin nimittämillä henkilöillä. Tietojen käsittely edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. 

Rekisteriin ei sisälly manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä lähettämällä vapaamuotoinen pyyntö sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Pyyntö tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, jota tarkastuspyyntö koskee.

Tietojen korjaaminen

Virheelliset tiedot voi korjata ilmoittamalla uudet tiedot edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Listalta voi milloin hyvänsä erota lähettämällä asiasta pyynnän rekisriasioiden yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevan tiedon käyttö suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. Kirkkonummen vapaaseurakunta ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle näihin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Kirkkonummen vapaaseurakunta voi kuitenkin postituslistan kautta vähäisessä määrin markkinoida omaan toimintaansa liittyviä tilaisuuksia ja tuotteita silloinkin kun ne ovat maksullisia ja tilaisuuden tai tuotteen toteuttaa tai myy jokin muu taho kuin Kirkkonummen vapaaseurakunta. Postituslistaa voidaan myös käyttää Kirkkonummen vapaaseurakunnan omaan toimintaan liittyvään mielipidetiedusteluun.

Mikäli henkilö ei hyväksy postituslistalla olevan sähköpostiosoitteen käyttöä edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin, tulee hänen erota postituslistalta

Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §)

Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen vapaaseurakunta, c/o Tietäväinen, Syvälaaksontie 25, 02480 Kirkkonummi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Tietäväinen, email info(ät)kirkkonummenvapaaseurakunta.fi, puh 044 280 4735

Rekisterin nimi

WhatsApp-ryhmä ”Kirkkonummen vapis”

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ryhmää käytetään seurakunta-aktiiveille kohdistettavaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista viestimiseen sekä ryhmän jäsenten keskinäiseen kommunikointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ryhmään kuuluvien puhelinnumeron ja ne tiedot, joita henkilö itse omassa WhatsApp-profiilissa kertoo. Kirkkonummen vapaaseurakunta ylläpitää ainoastaan tietoa siitä, ketkä kuuluvat ryhmään. Muutoin ryhmän jäsenet ylläpitävät itse omia WhatsApp-profiilin tietojaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot rekisteröidyltä itseltään.  Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännön mukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilörekisterin tiedot sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

Henkilörekisteri muodostuu WhatsAppin palvelimille. WhatsApp Inc. on globaalisti toimiva yritys, eikä Kirkkonummen vapaaseurakunta voi vaikuttaa siihen, missä päin maailmaa WhatsApp Inc. palvelimensa sijoittaa.

Kirkkonummen vapaaseurakunta ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille seuraavin poikkeuksin:

  • Kaikki ryhmän jäsenet näkevät keitä ryhmään kuuluu. Ryhmän jäsenen puhelinnumero näkyy muille ryhmään kuuluville silloinkin kun se on salainen. Tämä on WhatsAppin ominaisuus, eikä Kirkkonummen vapaaseurakunta voi asiaan vaikuttaa. 
  • Tiedot sijaitsevat WhatsAppin palvelimilla. WhatsApp Inc. voi luovuttaa tietoja eteenpäin omien käyttöehtojensa mukaisesti. Kirkkonummen vapaaseurakunta ei voi vaikuttaa eikä ole vastuussa siitä, miten WhatsApp Inc. tietoja käsittelee.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu kuten mikä hyvänsä WhatsApp-ryhmä. Kirkkonummen vapaaseurakunta ei talleta rekisteristä kopioita muualle kuin WhatsAppin sovellukseen

Tietojen tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Henkilö näkee itse omat tietonsa WhatsAppin sovelluksessa ja voi niitä muuttaa. Näin ollen tarkastustarvetta ei ole.

Ryhmän jäsen voi koska hyvänsä erota ryhmästä sovelluksen kautta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevan tiedon käyttö suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. Kirkkonummen vapaaseurakunta ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle näihin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Kirkkonummen vapaaseurakunta voi kuitenkin WhatsApp-ryhmän kautta vähäisessä määrin markkinoida omaan toimintaansa liittyviä tilaisuuksia ja tuotteita silloinkin kun ne ovat maksullisia ja tilaisuuden tai tuotteen toteuttaa tai myy jokin muu taho kuin Kirkkonummen vapaaseurakunta. Ryhmää voidaan myös käyttää Kirkkonummen vapaaseurakunnan omaan toimintaan liittyvään mielipidetiedusteluun.

Mikäli henkilö ei hyväksy WhatsApp-ryhmän käyttöä edellä kuvattuihin käyttötarkoituksiin, tulee hänen erota ryhmästä