Johanneksen evankeliumin viidennessä luvussa on kuvaus tapahtumasta, jossa Jeesus puhuu epäuskoisille juutalaisille, mitä ilmeisimmin kansaa johtaville lainopettajille ja fariseuksille. Jeesus puhuu heille Jumalan äänen kuulemisesta. Nämä miehet, jos ketkään, olivat tutkineet Raamatun kirjoituksia tarkkaan oppiakseen Jumalan tahdon. Kuitenkin Jeesus sanoo heille: ”te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään” (Joh. 5:37). Mitä Jeesus tällä tarkoitti?

Miten voi olla mahdollista, että juutalaiset oppineet miehet, jotka lapsesta asti olivat tutustuneet Vanhan testamentin ilmoitukseen, eivät olleet koskaan kuulleet Jumalan ääntä? Heillä oli ollut silmiensä edessä nähtävänä ja korvillensa kuultavana Jumalan sana tuhansia kertoja, silti he missasivat olennaisimman – uskon Jumalaan ja hänen Voideltuunsa, ihmiseksi tulleeseen Sanaan. Roomalaiskirjeessä (10:17) onkin sanat: ”usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” Usko ei siis synny pelkästään Jumalan sanan (tai Kristuksen sanan), Raamatun, lukemisesta tai kuuntelemisesta, vaan sen kuulemisesta – ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Kysymys on siis jostakin muusta kuin vain fyysisestä aistikokemuksesta. Oikea kuuleminen on hengellisestä halua, sydämen halua, vastaanottaa mitä Raamatun lehdillä sanotaan ja ennen kaikkea sitä, että näemme sen keskiössä Kristuksen, josta kaikki laki, kirjoitukset ja profeetat puhuvat.

Kyseiset juutalaiset eivät kuulleet Jumalan sanaa, koska he eivät olleet sydämessään valmiita ja halukkaita tunnistamaan ja tunnustamaan Jeesusta Raamatun kuvaamaksi Messiaaksi. He jäivät paitsi Kirjoituksiensa kaikkein oleellisimmasta asiasta. Mitä meidän sitten tulisi tehdä, jotta saisimme kuulla Jumalan äänen? Jaakobin kirjeessä (1:21) on kehotus” ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.” Ajatus ”hiljaisuudella” vastaanottamisesta kuvaa nöyrää sydäntä, joka on suuntautunut kuulemaan Jumalaa. Tällainen ”sydämen maa” on kasvualusta voittoisalle uskon elämälle, joka tuottaa ”kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää.” (Matt. 13:23). Ei vaan kuunnella ja lueta Jumalan sanaa, vaan kuullaan se vastaanottavaisella sydämellä!

Kategoriat: Blogi